Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
strona główna nowości statut zarząd członkostwo kontakt patronaty publikacje linki

Annales Astronomiae Novae 2024

Ukazała się publikacja Annales Astronomiae Novae 2024.

Plansze „Kosmicznej ścieżki edukacyjnej”

Prezentujemy plansze zamieszone przy „Kosmicznej ścieżce edukacyjnej” znajdującej się w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim.

Otwarcie „Kosmicznej ścieżki edukacyjnej”

Dnia 14 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim odbędzie się oficjalne otwarcie „Kosmicznej Ścieżki Edukacyjnej”.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Astronomia Nova a Akademią Tarnowską

31 października w Obserwatorium Królowej Jadwigi Stowarzyszenie Astronomia Nova podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Tarnowską.

Medal Keplerus Ellipsis dla Ks. Prof. Michała Hellera

W dniu 19.05.2023 Ks. Prof. Michał Heller został uhonorowany medalem Keplerus Ellipsis, najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia Astronomia Nova przyznawanym za postawę godną naśladowcy Johannesa Keplera w zakresie zgłębiania i upowszechniania wiedzy o Wszechświecie.

Annales Astronomiae Novae 2023

Ukazała się publikacja Annales Astronomiae Novae 2023.

Sesja naukowa poświęcona prof. Tadeuszowi Banachiewiczowi

Sesja naukowa będzie miała miejsce w Krakowie, w dniach 28–29 maja 2022 roku. Inspiracją do zorganizowania konferencji są przypadające w bieżącym roku rocznice: 140 urodzin prof. Tadeusza Banachiewicza oraz 100 założenia stacji astronomicznej na Lubomirze.

Konferencja z okazji 450-lecia urodzin Johannesa Keplera

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji.

Annales Astronomiae Novae 2021

Ukazała się publikacja Annales Astronomiae Novae 2021.

Kazimierz Kordylewski jako człowiek i astronom

Ukazała się publikacja: Kazimierz Kordylewski jako człowiek i astronom

Annales Astronomiae Novae 2020

Ukazała się publikacja Annales Astronomiae Novae 2020.

Wyniki IX Konkursu Plastyczno-Fotograficznego ARS ASTRONOMICA

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami IX Konkursu Plastyczno-Fotograficznego ARS ASTRONOMICA

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny ARS ASTRONOMICA

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym ARS ASTRONOMICA

Kazimierz Kordylewski as a human and astronomer

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium poświęconemu Kaziemierzowi Kordylewskiemu.

Wyniki VIII Konkursu Ars Astronomica

Ogłoszenie wyników VIII Konkursu Ars Astronomica.

X Konferencja Naukowa Młodych Astrophisica Nova, Rzepiennik Biskupi, 28 – 29 września 2018

Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich pierwszych zmagań na polu nauki w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

VIII Konkurs Ars Astronomica

Stowarzyszenie Astronomia Nova i SP nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie zapraszają do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym Ars Astronomica.

IX Konferencja Naukowa Młodych Astrophisica Nova, Rzepiennik Biskupi, 29 – 30 września 2017

Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich pierwszych zmagań na polu nauki w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

Jak mętny jest Wszechświat?

Artykuł Bogdana Wszołka dedykowany Konradowi Rudnickiemu na 90-te urodziny.

Kosmiczne lato u Królowej Jadwigi

Tegoroczne lato w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi zaowocowało wyjątkowymi zdarzeniami. Najpierw powstała mobilna analogowa baza kosmiczna. Sześć białych kontenerów i pokaźny namiot w kształcie kopuły pięknie wrysowały się w malowniczy krajobraz gór i lasów.

Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim otwarte

Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim zostało otwarte.

Astronomia Nauka i Wiara Tom II

Wyszła książka "Astronomia - nauka i wiara", Tom II, pod redakcją dr. Bogdana Wszołka.

Plansze astronomiczne

Staraniem AN, przy finansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonano astronomiczne plansze i w oparciu o nie zorganizowano na wolnym powietrzu ścieżki dydaktyczne w Częstochowie (Centrum Rozrywki i Wiedzy przy RT-13), Cieszęcinie k. Wieruszowa (przy RT-13) oraz w Rzepienniku Biskupim (Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi). Pliki zawierające plansze udostępniamy na naszej stronie w zakładce publikacje/plansze.

Rola planetarium w nauczaniu astronomii

Od uświadomienia sobie przez pierwotnego człowieka istnienia bytów pozaziemskich, takich jak Słońce, Księżyc i gwiazdy, zrodziła się tęsknota za ich zrozumieniem i fizycznym zbliżeniem się do nich. Wobec oczywistych dzisiaj powodów, zrozumienie, a tym bardziej eksploracja tych odległych światów, to zadanie bardzo trudne. Pozostało więc Człowiekowi na początek ujmować sprawy widoczne na niebie przede wszystkim w sposób uczuciowy, emocjonalny.

Anteny z Psar

W roku 2010 Centrum Usług Satelitarnych TP SAT w Psarach koło Kielc zlikwidowało swoje instrumentarium i właściwie przestało pełnić właściwą sobie funkcję.

Od komoslogii do teorii liczb. Próba apologii

Ukazała się książka "Od kosmologii do teorii liczb. Próba apologii" autorstwa Krzysztofa Maślanki, członka Astronomii Novej.

Budowa RT-13 w Częstochowie

Jeden z dwóch 13-metrowych radioteleskopów, pochodzących z Polskiego Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, trafił do Częstochowy. Właścicielem RT-13 jest tu Marek Pelian, który nie szczędzi sił i środków dla ponownego uruchomienia tego wartościowego instrumentu. Merytorycznie, tak podczas rozbiórki jak i w trakcie przywracania radioteleskopu do życia, pomaga mu Stowarzyszenie Astronomia Nova.

Jak powstawał radioteleskop RT-9 w Rzepienniku Biskupim

W roku 2010, z likwidowanego Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, pozyskano cztery radioteleskopy. RT-9, najmniejszy oraz najnowszy instrument, został po zdemontowaniu w Psarach przewieziony do Rzepiennika Biskupiego w celu instalacji w powstającym tam obserwatorium astronomicznym.

List bez odpowiedzi w sprawie rezurekcji

Od pewnego czasu dopuszczono w Polsce możliwość ucztowania rezurekcji w sobotni wieczór, bezpośrednio po zakończeniu misterium wigilii paschalnej, jako alternatywę wobec dawnego zwyczaju ucztowania pamiątki zmartwychwstania o niedzielnym poranku. Sobotnie rezurekcje odprawiane w wielu parafiach budzą wśród wiernych niepokoje i są źródłem dysharmonii życia religijnego poszczególnych rodzin i społeczeństwa w ogóle.

Wiara naukowców

Zagadnienie relacji nauki i wiary przewija się przez tysiąclecia w kulturze ludzkiej. Nauka, a w szczególności astronomia, dostarczała w przeszłości podniety dla wielu rozważań filozoficznych i teologicznych. W miarę postępu pozwala coraz lepiej porządkować wierzenia i oczyszczać je z fałszywych mitów. Antropocentrycznie obciążone poglądy i działania są przez naukę poddawane coraz surowszym próbom. Ludzie myślący nie akceptują wiary ślepej, bezrozumnej. Taka wiara hamuje tylko rozwój człowieka i obniża jego indywidualną i społeczną wartość.

Człowiek i Wszechświat

Ukazała się książka zawierająca materiały z interdyscyplinarnej sesji naukowej "Człowiek i Wszechświat" zrealizowanej dla uhonorowania księdza profesora Konrada Rudnickiego w 85 rocznicę jego urodzin.