Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
strona główna nowości statut zarząd członkostwo kontakt patronaty publikacje linki

Stowarzyszenie Astronomia Nova
stawia sobie m.in. następujące cele:

  • Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych.
  • Prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki i fizyki przestrzeni okołoziemskiej oraz działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych.
  • Tworzenie i utrzymywanie ośrodków badawczych i popularyzatorskich (obserwatoria astronomiczne, planetaria, parki i ścieżki edukacyjne, itp.) wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym.
  • Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie badań astronomicznych i zadań natury astronautycznej dla szybszego i pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technik kosmicznych na potrzeby projektów ekologicznych, meteorologicznych, telemetrycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Astronomiczne zdjęcie dnia

astronomiczne zdjęcie dnia

Stowarzyszenie Astronomia Nova
KRS: 0000345140
NIP: 9492136602
REGON: 241494952
Nr konta bankowego (Nest Bank): 14 2530 0008 2097 1079 0949 0001